Maestrul Zhu Bao Zhen

HomeMaestrul Zhu Bao Zhen

 

MAESTRUL ZHU BAO ZHEN

Promotorul chinez al stilurilor interne în România

 

portretZhuBaoZ3Maestrul Zhu Bao Zhen (al cãrui nume se traduce „Perlã comoarã preţioasã„) s-a nãscut la 13 iulie 1933, în provincia Hebei , în nordul Chinei. Incã de la o vârstã fragedã începe practicarea artelor marţiale (wushu), dar studiul sistematic al acestora îl va face din anul 1945, când se înscrie în Asociaţia boxului Shaolin („Shaolinhui”) din ţinutul sãu natal.

În anul 1950 se mutã cu familia în capitala Chinei, la Beijing. Aici continuã practicarea stilului Shaolin, învãţând cele 18 taolu-uri ale Arhatului de la Shaolin ( Shiba luohan quan – ce nu trebuie confundate cu cele 18 mîini de la Shaolin – Shaolin shiba shou ; acestea din urmã fiind procedee ce fac parte din taolu-urile Arhatului de la Shaolin). Tot în aceastã perioadã, Zhu Bao Zhen începe studierea „Boxului formei şi al voinţei” (Xingyiquan).

În anul 1955, renumitul maestru Liu Zhen Lin, care era în acea perioadã profesor la Universitatea Popularã din Beijing, îl învaţã stilurile Liu, Cheng şi Ma din „Palma celor opt trigrame” ( Baguazhang ), cât şi stilul „Principiului Absolut” (cunoscut şi sub numele de stilul „Principiului filozofic Taiji” – Taijiquan). Acelaşi maestru îl ajutã sã se perfecţioneze în stiulurile Xingyiquan şi Shiba luohan quan.

Anul 1963 are o importanţã deosebitã în viaţa sa. Acum îl va întâlni pe vestitul maestru He Zhong Qi, care îi va preda „Tehnicile secrete de la Curtea Imperialã” (Huang Ting Mishu). Tot atunci va avea posibilitatea de a învãţa cu maestrul Zhang Hong Ji stilul Yin din „Palma celor opt trigrame” (Baguazhang).

ZhuBaoZ11959 – 1964 reprezintã o perioadã de activitate intensã, Zhu Bao Zhen participând la numeroase competiţii de arte marţiale (wushu) ale oraşului Beijing. Mãiestria îi este rãsplãtitã prin ocuparea în mod constant a locurilor unu, doi sau trei.

 

In 1969 maestrul Zhu Bao Zhen va începe sã predea wushu-ul, iar din 1981 va fi profesor în Beijing, la Dong Cheng Qu Wushuguan – Sala de Wushu a districtului de Est al oraşului Beijing. In perioada anilor ’80 arbitreazã la competiţiile de Taolu, Sanda, cât şi la cele de împingerea mîinilor din Taijiquan (Taiji tuishou).

In anul 1990, studenţii strãini veniţi în China pentru a studia Qigong vor avea posibilitatea sã-l aibã profesor la „Sala de Qigong”, secţia Qigong dur ( Ying Qigong ) din districtul de Est al oraşului Beijing.

Elevii sãi ce au participat la competiţiile oraşului Beijing, cât şi la competiţiile naţionale ale Chinei au ocupat în majoritatea cazurilor unul din primele trei locuri. Printre aceştia se numãrã şi al doilea fiu al sãu, Zhu Chun Hu, care a fost campion în stilurile interne – „Palma celor opt trigrame” (Baguazhang Neijiaquan), cât şi Feng Li Qun, un alt campion al stilului.

 

La finele anului 1990, în luna decembrie, maestrul Zhu Bao Zhen a sosit în România pentru o perioadã de douã luni de zile, pentru a contribui la dezvoltarea wushu-ului în România, acceptând invitaţia lui Cezar Culda, conducãtorul departamentului stilurilor interne din cadrul Federaţiei Române de Arte Marţiale. In lunile februarie – aprilie 1989, Cezar Culda s-a aflat la Beijing, în China şi a avut şansa de a fi acceptat iniţial de elev de maestrul Zhu Bao Zhen, devenindu-i ulterior discipol.

 ZhuBaoZ2    ZhuBaoZ4    

In anul 2001 a apãrut în China, lucrarea în 4 volume a maestrului Zhu Bao Zhen: „Palma tradiţionalã a celor opt trigrame” (Chuantong Baguazhang), lucrare ce a fost reeditatã şi în anul 2002. Maestrul Zhu Bao Zhen a ţinut întotdeauna sã sublinieze condiţiile pentru ca cineva sã poatã fi un maestru de arte marţiale:

1. sã arate descendenţa sa în stilul de arte marţiale practicat

2. sã cunoascã teoria şi practica stilului

3. sã poatã lupta folosind stilul în care a fost iniţiat.

 

Pentru a arãta recunoaşterea acordatã lui Cezar Culda, maestrul Zhu Bao Zhen l-a trecut în tabelul cu genealogia tuturor maeştrilor stilului Baguazhang (de la apariţia stilului), publicat în cartea sa ” Palma tradiţionalã a celor opt trigrame”.

Cezar

Aprilie 1989 – Beijing, China