Statutul Qigong-ului în România

HomeStatutul Qigong-ului în România

 

STATUTUL PRACTICILOR ENERGETICE – QIGONG – IN ROMÂNIA

 

În România funcţioneazã în domeniul sportiv Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicatã în Monitorul Oficial din 9 mai 2000.

Conform Legii educaţiei fizice şi sportului, Art. 1 lit (2):
Prin educaţie fizicã şi sport se înţeleg toate formele de activitate fizicã menite, printr-o participare organizatã sau independentã, sã exprime sau sã amelioreze condiţia fizicã şi confortul spiritual, sã stabileascã relaţii civilizate şi sã conducã la obţinerea de rezultate în competiţii de orice nivel.”

Conform Art. 2 lit (3) al aceleiaşi legi:
„Educaţia fizicã şi sportul cuprind urmãtoarele activitãţi: educaţia fizicã, sportul pentru toţi, sportul de performanţã, exerciţiile fizice practicate cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic.”

Art. 36 lit (2) precizeazã:
„Pentru o ramurã de sport se poate constitui, în condiţiile legii, o singurã federaţie sportivã naţionalã.”

In România funcţioneazã în condiţiile Legii educaţiei fizice şi sportului Federaţia Românã de Arte Marţiale, ce are înscrise printre ramurile sportive şi Qigong-ul. De aceea, în ţara noastrã singura structurã oficialã ce reglementeazã activitãţile din domeniul Qigong-ului este Federaţia Românã de Arte Marţiale (FRAM).

Directorul stilurilor interne şi a Qigong-ului din cadrul FRAM este maestrul Cezar Culda.

Conform Legii educaţiei fizice şi sportului (Art. 20, lit (e)), formarea şi atestarea de instructori este în sarcina Direcţiilor pentru Tineret şi Sport Judeţene.
Instructorii sau antrenorii (sau orice altã persoanã cu orice fel de calificare sportivã) NU au abilitatea de a atesta alte persoane pentru a deveni instructori, ci numai Direcţiile pentru Tineret şi Sport Judeţene.
Instructorii, antrenorii sau maeştrii atestaţi de FRAM (singurii ce au abilitatea legalã de a preda Qigong-ul în România) pot propune Federaţiei Române de Arte Marţiale persoanele ce au nivelul potrivit pentru a deveni instructori. Federaţia va efectua evaluarea pe specialitatea respectivã, dupã care va recomanda persoana respectivã pentru a urma cursurile Direcţiilor Judeţene pentru Tineret şi Sport. Prin parcurgerea acestor cursuri şi a promovãrii examenelor, persoana în cauzã poate ajunge instructor.

Aceste clarificãri referitoare la statutul Qigong-ului în România au fost efectuate de secretarul general al Federaţiei Române de Arte Marţiale, domnul Petru Grindeanu.

FRAM tel/fax: 021.317.00.73, e-mail: [email protected].