Practica Qigong-ului la diferite vârste

HomePractica Qigong-ului la diferite vârste

 

Practica Qigong-ului la diferite vârste

 

Practica Qigong-ului la copii

Practica Qigong-ului la tineri

Practica Qigong-ului la adulţi

Practica Qigong-ului la persoane în vârstã

 

 

Andreea1PRACTICA QIGONG-ULUI LA COPII

1) Practicând Qigong-ul copii îşi pot stimula diferite capacitãţi deosebite. Aproape toţi copii au capacitãţi deosebite. Spre deosebire de celelalte vârste, perioada copilãriei poate fi caracterizatã prin puritate. În aceastã situaţie exersarea Qigong-ului stimuleazã cu uşurinţã capacitãţile deosebite aflate în stare latentã.

2) Practica Qigong-ului este beneficã dezvoltãrii armonioase a corpului: copii vor putea creşte fiind perfect sãnãtoşi.

3) Qigong-ul ajutã la potenţarea capacitãţii de cunoaştere, astfel încât foarte mulţi copii vor avea rezultate deosebite în procesul învãţãrii.

4) Practica Qigong-ului produce modelarea idealã a caracterului. Pe mãsurã ce corpul este în creştere se dezvoltã înţelegerea, se formeazã caracterul. Acest din urmã aspect este foarte important pentru copil, pentru evoluţia ulterioarã a adultului. În Qigong existã o zicalã: „Cu cât mai devreme cu atât mai bine!” Profitaţi deci de şansa pe care Qigong-ul o oferã copiilor dumneavoastrã!

PRACTICA QIGONG-ULUI LA TINERI

1) Exersarea Qigong-ului dã posibilitatea reglãrii ideale a unor procese fiziologice ce au loc la anumite vârste. Qigong-ul poate corecta efectele nedorite ce apar din cauza manifestãrii timpurii a unor funcţii fiziologice sau din cauza neatingerii la timp a maturitãţii. In special fetele aflate la vârste cuprinse între 14 – 18 ani au diverse probleme ce survin din cauza unei menstruaţii neregulate. Deseori, performanţele tinerelor din procesul învãţãrii sunt afectate din cauza unor stãri emoţionale ce intervin tocmai din motivul prezentat anterior. Exersarea Qigong-ului va regla sistemul hormonal şi va înlãtura aceste neajunsuri.

2) Qigong-ul permite menţinerea unui echilibru interior pe durata pubertãţii. In acest interval al vieţii starea sufleteascã este foarte labilã. Explozia de energie, de hormoni, cât şi pãtrunderea într-un mediu în care majoritatea persoanelor ce vor fi întâlnite va avea aceleaşi probleme conduce cãtre stãri departe de echilibru. Practica Qigong-ului va rezolva multe din inconveniente, pentru cã unul din primele rezultate ale exersãrii constã în apariţia stãrii de „linişte”.

3) Exersarea Qigong-ului contribuie la continuarea procesului dezvoltãrii armonioase a corpului. Deoarece creşterea continuã este utilã practica Qigong-ului şi la aceste vârste.

4) Qigong-ul dezvoltã capacitatea de cunoaştere a tinerilor. In acest interval al vieţii studiul este principala preocupare. Combinarea practicii Qigong-ului cu procesul de învãţare dã rezultate deosebite. In acest sens se recurge la exersarea unor tehnici ce permit folosirea unui numãr mai mare de celule ale creierului dar şi recuperarea rapidã dupã efortul intelectual.

 

PRACTICA QIGONG-ULUI LA ADULȚI

1) Qigong-ul înlãturã oboseala şi stress-ul. Pentru adulţi reuşita în viaţã este destul de importantã. Oboseala şi stress-ul ce apar ca urmare a unei activitãţi ce este deseori supradimensionatã nu pot fi înlãturate numai prin sport sau somn. Se ştie cã intrarea în starea caracteristicã Qigong-ului duce la recuperarea rapidã dupã efort sau boalã, la reglarea unor dezechilibre, la îndepãrtarea stress-ului. Chiar dacã o persoanã ar dormi timp de 24 de ore creierul sãu nu s-ar odihni cu adevãrat decât 14 – 16 secunde. Aceastã stare de odihnã a creierului poate fi prelungitã foarte mult prin intrarea în starea de „linişte”, caracteristicã Qigong-ului.

Dym-adulti

2) Qigong-ul este folosit pentru educarea viitorului copil, al fãtului aflat în burta mamei. Acesta este un domeniu foarte important, deoarece evoluţia copilului depinde de perioada în care el se aflã în burta mamei cât şi de primii sãi ani de viaţã. Dacã mama practicã Qigong (ideal ar fi ca şi tatãl sã exerseze), copilul va avea foarte multã energie dar şi o inteligenţã ieşitã din comun. In trecut, în China, cei care urmau sã ajungã împãraţi erau educaţi din momentul în care apãreau în burta mamei. Astãzi, datoritã Qigong-ului, putem sã facem şi noi acelaşi lucru pentru copii noştri.

3) Practica Qigong-ului poate creşte eficienţa muncii. În momentul în care oboseala şi stress-ul au fost înlãturate urmãtorul pas este cel al creşterii eficienţei în muncã. Exersarea Qigong-ului duce la apariţia unei stãri interioare foarte bune, la o stare de vigoare şi de optimism. Practicantul va avea o memorie bunã, o capacitate de concentrare sporitã, cât şi o înţelegere mai profundã a situaţiilor cu care se confruntã. Deseori, soarta unei persoane ce exerseazã Qigong-ul se modificã. El va avea noi oferte de lucru, va avea o perspectivã mai amplã asupra posibilitãţilor sale.

4) Qigong-ul permite menţinerea unei bune stãri de sãnãtate. Prin exersarea Qigong-ului se poate îmbunãtãţi funcţionarea tuturor celulelor corpului, creşte funcţia de coordonare a organelor interne, apare o reglare idealã a sistemului nervos, circulator, respirator, digestiv, endocrin, muscular, osos, se poate modifica temperatura centralã şi perifericã a corpului. În momentele în care apar transformãri importante în corp, datorate menopauzei sau andropauzei, Qigong-ul ajutã la depãşirea efectelor secundare ce ţin de aceste intervale dificile.

 

PRACTICA QIGONG-ULUI LA PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ

1) Qigong-ul permite prelungirea vieţii, menţinerea sãnãtãţii, atingerea longevitãţii. Exersarea Qigong-ului regleazã ceasul biologic al omului, astfel încât se evitã îmbãtrânirea prematurã, se prelungeşte viaţa, atingându-se longevitatea. Nu numai cã este posibilã o duratã mai lungã de viaţã, dar apare şi posibilitatea menţinerii unei bune sãnãtãţi şi în ultima parte a vieţii.

Pozapliant1

2) Exersarea Qigong-ului eliminã posibilele conflicte dintre generaţii. Practica Qigong-ului îi ajutã pe cei în vârstã sã se menţinã în formã, uneori apare chiar şi un efect de întinerire. În acest fel ei se vor simţi utili, nu vor fi o povarã pentru cei din casã. Menţinerea echilibrului interior şi a unei capacitãţi de înţelegere crescutã creazã posibilitatea comunicãrii fãrã probleme cu celelalte generaţii.

3) Practica Qigong-ului dã posibilitatea celor mai în vârstã sã se implice în educarea generaţiilor mai tinere. Deseori pãrinţii nu au suficient timp pentru copii lor, viaţa se scurge într-un ritm foarte rapid şi este necesarã gãsirea unei alte persoane care sã aibã grijã de cei mai mici. În aceastã situaţie bunicii pot fi de mare ajutor. Dacã aceştia sunt sãnãtoşi şi optimişti atunci ei vor putea realmente sã se ocupe de copii. Un alt aspect important este urmãtorul: în momentul în care bunicul (sau bunica) se pregãteşte sã transmitã nişte sfaturi copilului, ideal ar fi ca anterior el sã fi practicat Qigong-ul, astfel încât lucrurile pe care el le va transmite sã ajungã direct la sufletul copilului.

4) Qigong-ul ajutã la împlinirea vieţii. Qigong-ul este o practicã spiritualã, o disciplinã terapeuticã, o ştiinţã a vieţii. Exersarea acestuia permite descoperirea sensului vieţii, a înţelegerii legãturii omului cu natura, cu Universul. Perseverenţa în practica Qigong-ului conduce cãtre o bogatã viaţã sufleteascã, cãtre împlinirea vieţii.