FUNDAŢIA ROMÂNĂ DE QIGONG

HomeFUNDAŢIA ROMÂNĂ DE QIGONG

 

FUNDAŢIA ROMÂNĂ DE QIGONG

 

La începutul anului dragonului (2000) a apãrut în România „FUNDATIA ROMÂNĂ DE QIGONG”. Ea îşi propune studierea, popularizarea şi oferirea posibilitãţii practicãrii organizate a practicilor energetice chinezeşti, cunoscute sub numele de Qigong. Scopul Fundaţiei este acela de a promova în cultura româneascã valorile ce provin din cultura chinezã, creând posibilitatea accesului la diverse discipline ce au caracter teoretic şi aplicativ.

Fundaţia va iniţia, sprijini şi organiza studii cu carater teoretic şi aplicativ, simpozioane şi seminarii cu participarea specialiştilor şi a reprezentaţilor organizaţiilor şi organismelor neguvernamentale şi guvernamentale interesate.

Fundaţia va organiza cursuri de Qigong, pentru a da posibilitatea practicii organizate a acestuia.

Fundaţia va menţine o strânsã legãturã cu celelalte organizaţii şi organisme din România şi din strãinãtate, pentru a putea fi la curent cu toate cercetãrile, rezultatele şi activitãţile în domeniu şi pentru a le prezenta publicului interesat.

Pentru realizarea scopului asumat, „Fundaţia Românã de Qigong” îşi propune:

– elaborarea, lansarea şi coordonarea proiectelor de dezvoltare a sectorului practicilor energetice chinezeşti;
– organizarea de evenimente şi manifestãri în ţarã şi în strãinãtate;
– colectarea, prelucrarea şi prezentarea pe diferite suporturi a informaţiilor din domeniul practicilor energetice chinezeşti, cât şi valorificarea acestora, pentru a putea da posibilitatea perceperii corecte a rezultatelor ce pot fi obţinute în urma abordãrii lor.

simbol

 

Simbolul folosit de „Fundaţia Românã de Qigong” constã în imaginea a doi dragoni (unul albastru şi unul galben), aflaţi pe un fundal roşu, ce se luptã pentru simbolul Taiji. Dragonul simbolizeazã inconştientul, non-eul, iar simbolul Taiji semnificã înţelepciunea. Roşu, galben şi albastru sunt cele trei culori ale steagului României.

 

Aceastã prezentare a Qigong-ului vã este oferitã de Fundaţia Românã de Qigong.

 

Formele cultivării căii

xiudaogong

 

Qigong-ul promovat de cãtre Fundaţia Românã de Qigong aparţine şcolii „Formelor cultivãrii cãii”

În trecut, practica tradiţionalã a Qigong-ului era denumitã „cultivarea cãii”. Ce înseamnã „cultivarea cãii”? Studierea legilor existenţei omului şi a Naturii, cãutarea Sinelui, toate acestea pot fi descrise ca fiind cultivarea cãii.

Caracteristicile acestor forme sunt:

– punerea accentului pe moralã
– folosirea cu precãdere a tehnicilor tradiţionale şi a drumului trasat de maeştrii din trecut
– posibilitatea îmbinãrii activitãţii cotidiene cu practica Qigong-ului
– cultivarea în egalã mãsurã a corpului şi a sufletului
– dezvoltarea capacitãţii de înţelegere.

Persoana care vã va „purta” pe acest drum al sãnãtãţii şi al cunoaşterii interioare este maestrul de Qigong şi de Arte Marţiale, Cezar Culda

Cezar meditatie2

– Cezar Culda este multiplu campion naţional de Taijiquan şi de asemenea campion european, în anul 1992, al stilului Baguazhang (palma celor opt trigrame).

– Absolvent al cursurilor „Institutului de Cercetări în Artele Marţiale – Wushu” din BEIJING, CHINA, din intervalul februarie – aprilie 1989 pe specialitatea stiluri interne.

Cezarsha

Maestrul Cezar Culda alãturi de Maestrul Shi De Zheng de la templul Shaolin

 

– A urmat cursurile de chineză organizate de Facultatea de Limbi Străine pentru studenţii altor facultăţi, în intervalul 1988 – 1989.

– Mai multe stagii de Qigong şi arte marţiale cu maeştrii chinezi (1989, 1990, 1991, 1998, 2000, 2005, 2006).

 

RECUNOAŞTERE INTERNAŢIONALĂ

 

– Singurul român inclus de către maeştrii chinezi în genealogia maeştrilor unui stil tradiţional chinezesc: stilul intern al „Palmei celor opt trigrame” (Baguazhang)

– vezi lucrarea „Palma celor opt trigrame tradiţională” (Chuantong Baguazhang), (3 volume), editura Renmin Tiyu, Beijing, 2002

China1989

Aprilie 1989, Beijing, China, împreună cu maestrul Zhu Bao Zhen

 

– Absolvent al cursurilor Institutului de Cercetări în Artele Marţiale – Wushu din BEIJING, CHINA, din intervalul februarie – aprilie 1989 pe specialitatea stiluri interne

– Au fost publicate mai multe articole despre activitatea sa in publicaţii chinezeşti

ArticolChina

Articol despre Maestrul Cezar Culda apãrut în China

 

– A obţinut certificatul de absolvire al „New International Wushu Competition Rules Training Course” 25 – 29 iunie 2005

– A obţinut certificatul pentru „Grading Assessor” (Evaluator de Grade) pentru Sistemul de Evaluare al gradelor la nivel European (European Grading System), mai 2006

diplomagradEWuf

 

RECUNOAŞTERE INTERNĂ

 

– Maestru al sportului – Wushu-Qigong

– Instructor de arte marţiale, Antrenor de arte marţiale, Arbitru de arte marţiale.

– Din 1990, de la înfiinţarea Federaţiei Române de Arte Marţiale în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, şi până în prezent:

– Director al departamentului stilurilor interne

– Membru fondator al Federaţiei Române de Arte Marţiale

– Preşedintele „Fundaţiei Române de Qigong”

– Preşedintele clubului sportiv „Taiji Qigong”

– În 1997 îi este conferitã diploma de onoare pentru contribuţie teoreticã deosebitã la Conferinţa Internaţionalã pentru Terapii Complementare, România – Arad (ediţia a II -a)

 

Cezar Culda este autorul mai multor lucrãri de specialitate:

 

carte qigong cf

„Lumea minunatã a Qigong-ului” (2 volume),

„Templul Shaolin, budhismul zen şi artele marţiale” (2 volume),

„Dietoterapie – Alimentaţia în medicina tradiţionalã chinezã”,

„Daoismul prin scrierile şi practicile sale”,

„Medicina Tradiţionalã Chinezã şi Qigong-ul Terapeutic” (septembrie, 2002).

„Terapie şi Spiritualitate Chinezã” (septembrie 2003)

„Lumea minunatã a Qigong-ului (ediţia revizuitã şi agãugitã – octombrie 2004, 2012)”

 

Cum puteţi practica Qigong-ul

 

Fundaţia Românã de Qigong organizeazã periodic cursuri de Qigong cu diferite finalitãţi:

– dobândirea şi pãstrarea sãnãtãţii,
– exersarea şi transformarea energiei,
– formarea „cinabrului”,
– dezvoltarea forţei gândului,
– Qigong-ul moralei şi al sufletului activ,
– Qigong-ul cunoaşterii şi al stabilitãţii,
– manifestarea capacitãţilor deosebite,
– deschiderea centrilor corpului omenesc,
– meditaţie.

Se organizeazã exersãri cu caracter periodic pentru începãtori şi avansaţi şi de asemenea şedinţe de terapie în grup.

 

Pentru informaţii detaliate puteţi suna la tel.: 0799.789.974 – Cornelia Moțăianu,

sau ne puteţi scrie la adresa de e-mail: [email protected]